Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Václav Maněna, fyzická osoba podnikající (OSVČ), IČO: 76567761, se sídlem Rokitanského 63, 500 03 Hradec Králové, zapsaný od 3. 2. 2010 v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Hradci Králové pod č. j. OŽ/1477/2010/Zaj/1009246/2, e-mail: vaclav@manena.info.

Osobní údaje, které správce zpracovává

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nutné k nákupu a realizaci webináře: jméno, příjmení, e-mail, adresu (kvůli vystavení faktury).

Účel zpracování osobních údajů

Údaje jsou využívány pouze k plnění smlouvy, z důvodů plnění oprávněných zájmů správce a z důvodů plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví.

Zpracovávané osobní údaje klienta jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s klientem uzavřít smlouvu a poskytnout službu. V případě, že osobní údaje klient neposkytne, není možné smlouvu uzavřít či poskytnout službu.

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům má správce a další zpracovatelé, jejichž služeb správce využívá:

  • Společnost GoPay (platební brána).
  • Solitea Česká republika, a.s. (systém iDoklad, ve kterém správce vytváří faktury).

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu platnosti  smlouvy uzavřené mezi správcem a klientem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Zpracování osobních údajů stručně a lidsky

Vaše osobní údaje zpracovávám jen k nezbytně nutným účelům a pouze po nezbytně nutnou dobu. Potřebuji znát váš e-mail, abych vám měl kam zaslat přístupové údaje. Vystavím vám fakturu v iDokladu, takže jakmile do hlavičky faktury zadám vaše osobní údaje, poskytuji je třetí straně (společnosti, která provozuje iDoklad).

Po skončení webináře to všechno smažu, nebudu si nikam ukládat váš e-mail ani nic jiného a nebudu vás s ničím otravovat. Musím si ale nějakou dobu nechat fakturu s vašimi daty, kvůli účetním zákonům. Stejně jako to dělají všichni ostatní. Nebudu vám ani posílat e-maily s dotazy jak jste byli spokojení, nebudu vám posílat žádné další nabídky. Oppravdu se nestane, že se vám za rok připomenu s výhodnou nabídkou.