Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Online vzdělávání z pohledu ředitele školy

Jaké kroky by měli zástupci vedení školy udělat pro to, aby se škola přesunula do světa online výuky?

Jak jste o těchto záměrech informovat rodiče žáků? Je nutné ověřovat technologické vybavení žáků? Jak často a jakou formou s rodiči a žáky komunikovat?

Jak koordinovat učitele a řešit rozvrhy hodin?

Existuje nějaké podpora spolupráci žáků mezi sebou? A mnoho dalšího…

Lektoři: Mgr. Pavel Škramlík, učitel, ředitel Sportovní soukromé základní školy v Litvínově, lektor a trenér kurzů dalšího vzdělávání se specializací na hodnocení a sebehodnocení žáků, hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy, mentor, poradce, kouč. Absolvent učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, funkčního studia managementu na Univerzitě Karlově v Praze v projektu Úspěšný ředitel.

Mgr. Daniel Janata, pedagog, lektor, konzultant a zakladatel malé školy rodinného typu Základní školy ŠKOLAMYŠL v Litomyšli, lektor kvalifikačního studia Koordinátor ICT a témat zabývajících se aplikací a integrací mobilních technologií do vzdělávání. Absolvent Pedagogické fakulty UK obor učitelství pro I. stupeň se specializací na TV, funkčního studia managementu na UK, kurzů Kritického myšlení, mentorského a koučského výcviku.

Moderuje: Jiří Nekola

Obsah webináře: 01:20 představení lektora středně velké organizace 2:45 představení druhého lektora malé školy rodinného typu 4:56 předchozí zkušenosti s distančním vzděláváním 07:00 kompletní přechod do online výuky 17:10 synchronní online výuka 20:33 spolupráce žáků mezi sebou 24:26 hotline linka 26:30 sdílení zkušeností pedagogů navzájem 28:30 závěr

SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům a možnost rozvoje v každé fázi kariéry: od začínajících po zkušené. Projekt je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), na jeho financování se podílí MŠMT a EU.

Součástí podpory je mimo jiné: • nový seriál webinářů věnujících se distanční výuce http://www.projektsypo.cz/webinare-na…, • metodická podpora poskytovaná krajskými ICT metodiky a odbornými krajskými metodiky ve všech krajích ČR, kontakty zde http://www.projektsypo.cz/kontakty/kr… • facebooková stránka https://www.facebook.com/projektsypo a facebooková skupina https://www.facebook.com/groups/ICTpo… • činnost členů metodických kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT, kteří se mohou podělit o tipy s online výukou, kontakty zde http://www.projektsypo.cz/mapa • webináře týkající se didaktických a oborových novinek pro učitele českého jazyka, matematiy nebo ICT http://www.projektsypo.cz/webinare.html